News & Events

Agri Education Day2020-12-08T09:24


लोकमंगल कृषीजैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयात जागतिक मृदा दिन व कृषी शिक्षण दिन ५/१२/२०२० रोजी उत्साहात साजरा करण्यात आला.